♀سرزمین یخ♂

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

تنها بودن قدرت می خواهد ،

و این قدرت را کسی به من داد ،

که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم…

♥ چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۲♥ 19:10 ♥ delshekaste ♥طراح : صـ♥ـدفــ